O mne

Som človek, ktorý sa venuje dopravnej výchove a výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie 28 rokov. Okrem bohatých skúseností disponujem teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré odovzdávam prevažne mladým ľuďom. Pri svojej zodpovednej práci využívam pedagogické zákonitosti praktického výcviku.

Pavlinský

Som presvedčený, že dobrý inštruktor autoškoly musí spĺňať základné požiadavky ako ľudskosť a odbornosť. Pri výcviku žiadateľov musí byť dôsledný, láskavo prísny, uplatňovať zásadu primeranosti, názornosti, nepodceňovať ale naopak ich povzbudzovať. V teoretickej oblasti musí inštruktor autoškoly ovládať dopravnú legislatívu ako aj aktuálne zmeny resp. novelizácie zákonov.

Sídlo autoškoly JP je v Prešove na ul. Duklianskej 29, areál Autosalónu Suzuki na 1. poschodí. Učebňa je vybavená modernou počítačovou technikou, kde sú poskytované poslucháčom kurzu učebné pomôcky, CD a DVD nosiče s potrebnými aplikáciami ako aj skúšobné testy. Okrem bežných kurzov poskytujeme aj doškoľovacie kurzy a kondičné jazdy. Praktické jazdy sú realizované na motorových vozidlách TOYOTA Auris a Yaris.